Nieuws uit de Gymzaal # 4

Augustus 2023

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Het is zover – de verbouwing is begonnen!

De afgelopen maanden heb je weinig van ons gehoord – maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Op paaszaterdag hadden we een gezellige duurzame lentemarkt. Het aanbod was weer inspirerend. Naast de pannenmanden, zeepjes en keramiek van de kerstmarkt waren er nu ook aardbeienplantjes van Jorick van ‘Kwekerij de Verwondering’. De mensen van coöperatie ‘Land van Ons’ verkochten allerlei prachtige producten, afkomstig van land dat geregenereerd is en Erwin de Jong van zelfoogsttuin ‘Noordwijde‘ verkocht onder andere een heerlijke kruidenthee. De bezoekers konden kennismaken met het tijdschrift Genoeg, dat zo naadloos aansluit bij waar wij voor staan. Daarnaast was de Haagse Voedselraad, een initiatief van vereniging ‘Ons Eten’, aanwezig om de boodschap van gezond en duurzaam eten te verspreiden.

Half juni hield Conscious Kitchen haar laatste diner voor de zomerstop, en verhuisde de markt van Lekkernassûh tijdelijk naar de Helena. Op 18 juni had Extinction Rebellion de eer om met De Ooievaarsbek de voorlopig laatste gezamenlijke maaltijd te koken.

En toen begon het grote opruimen, weggeven, weggooien en opslaan. Vele handen maakten licht werk, maar de meeste dank gaat naar Marijn en Sytske, die er heel wat uurtjes in hebben gestoken.

Na de lentemarkt gingen we op zoek naar de juiste aannemer en installateur voor de verbouwing. Drie aannemers met een goede reputatie werden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Eén van de drie haakte op het laatste moment af, omdat hij een grote opdracht had gewonnen en dus geen capaciteit meer had. Uit de twee overgebleven aannemers hebben we AvS uit Stompwijk geselecteerd. De installatie van warmtepomp- en ventilatiesystemen zal worden uitgevoerd door BCS. Eind juli begonnen de sloopwerkzaamheden. De verwachting is dat het werk van de aannemer en installateur eind oktober klaar is. Dan is het de beurt aan de mensen met handige handjes in onze eigen gemeenschap om de Gymzaal af te werken.

De verbouwing gaat ongeveer € 400.000 kosten. Naast een hele gulle gift van Fonds 1818 en een bijdrage van Lekkernassûh, hebben we besloten een lening aan te gaan bij het Fonds Regio en Economie Den Haag (FRED). Eind juni mochten we ook pitchen voor een bijdrage uit de Energie Uit de Wijk Challenge van de Gemeente Den Haag. Dat leverde het prachtige bedrag van € 30.000. Op de foto staan de drie Energietoppers, de jury en de wethouder.

We hebben nu voldoende geld om te zorgen dat het pand aan de wettelijke eisen (Bouwbesluit) voldoet, maar we zoeken nog meer geld om het gebouw, en vooral de keuken, optimaal in te richten. Als iemand suggesties heeft voor fondsen die interesse zouden kunnen hebben, laat het ons weten!

Oproepen!

Wil je meedenken over en meedoen in de Gymzaal? Stuur een mail naar info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Concrete vacatures:

  • een binnenhuis architect om pro deo mee te werken aan het ontwerp van de kastenwand en de inrichting van de entresol
  • iemand(en) met communicatie-ervaring (website, social media, nieuwsbrief)

News from the Gymzaal # 4

Augustus 2023

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email  info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

The renovation has started!

You haven’t heard from us lately – but that doesn’t mean we have been idle! On Easter Saturday we organised the sustainable spring market. In addition to the energy-saving pan baskets, homemade soaps and ceramics that were sold at the Christmas market, visitors could buy strawberry plants from Jorick, several products from the land that is being regenerated by the Land van Ons cooperative, and herbal tea from the self-harvesting garden NoordWIJde. There were free copies of the magazine Genoeg (Enough), that encourages people to consume less. Visitors got free workshops on how to make kombucha and water kefir. And the newly created The Hague Food Council, initiated by  ‘Ons Eten’, was represented and explained their mission to the visitors.

In mid June Conscious Kitchen organised their last community meal and Lekkernassûh moved everything they need for the market and the package free shop to the Helena (Helena van Doeverenplantsoen 3, The Hague). On 18 June the current kitchen was used for the very last time by Extinction Rebellion for their vegan community dinner.

And then the big clear out started: sorting, giving away, throwing away, selling and storing. Many people helped, but a special thanks should go to Marijn en Sytske!

After the spring market we focused our attention on finding the right contractors for the renovation and installations. Three reputable building contractors were invited to submit an offer. One of them dropped out and from the remaining two we selected AvS from Stompwijk. The installation of the heatpump and the ventilation systems will be handled by BCS.  Demolition work started in late July and we expect the builders and BCS to finish their work by the end of October. Then it will be our turn: handy people from our community will be needed to do the finishing touches (installing the kitchen, carpentry work).

The entire renovation is going to cost about € 400,000. In addition to a very generous contribution from Fonds 1818 and a contribution from Lekkernassûh, we have decided to take a loan from the Fund Region and Economy The Hague (FRED in Dutch). Late June we pitched for support from the Energy from the Neighbourhood Challenge by The Hague municipality. We were successful and were awarded € 30.000. In the photograph you see the three winners, the jury and the alderman.

We now have enough money to make sure that the building complies with legal requirements, but we will need more money for the kitchen and finishing touches. If anyone knows of sources of funding, please get in touch!

Calls for help!

Do you want to participate in shaping the future of the Gymzaal? Send us a mail at info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Specific vacancies:

  • An interior designer to help with the design of the cabinet wall and the entresol
  • People who can help with communication things (website, newsletters, social media)