Bericht uit de Gymzaal no 3 – januari 2023

Nieuws uit de Gymzaal # 3

januari 2023

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Op naar 2023!       

We wensen al onze lezers een heel mooi, inspirerend en voedend 2023

Dit wordt het jaar waarin de Gymzaal een metamorfose zal ondergaan. Na de verbouwing kunnen we eindelijk een ruimte bieden waarin het – ook met koud weer – fijn samenkomen, samen koken, samen eten is. Dan kunnen we echt het bruisende voedsellokaal worden waar we handen en voeten geven aan de voedseltransitie. Met en voor mensen uit onze directe omgeving, maar hopelijk voor de stad als geheel. Wij hebben er veel zin in. Laat het ons weten als je mee wilt helpen.

De verbouwing toegelicht

In de vorige nieuwsbrief konden jullie het voorlopig ontwerp zien. Op 26 november gaf onze architecte, Corine Keus, een toelichting op de verbouwingsplannen in de Gymzaal. Het was een mooie gelegenheid om vragen te stellen voor de 14 mensen die eropaf waren gekomen. Op 31 januari bespreekt de verbouwingsgroep het Definitieve Ontwerp met Corine. Vragen over de verbouwing kun je altijd richten aan verbouwing@degymzaal.org.

Duurzame kerstmarkt op 10 december

Een primeur in de Gymzaal: een anders-dan-alle-andere kerstmarkt. Onder het genot van heerlijke veganistische en gewone chocolademelk van Ugo en zelfgebakken veganistische kerststol van Pascal (het recept kun je vinden op onze Facebook pagina), konden mensen kleren uit de weggeefwinkel uitzoeken, van Josine leren hoe ze zelf kombucha konden maken, door Sander gemaakte wijn van duinbessen proeven en de mooie handgemaakte zeepjes van Andrea, keramiek van Marjolein of energiebesparende pannenmanden van Marijke kopen.

Bij voldoende belangstelling is er op zaterdagmiddag 18 maart weer een duurzame markt.

Heb je praktische tips om duurzamer te leven en wil je die graag demonstreren? Heb je zelfgemaakte dingen die je graag wilt verkopen (tegen een kleine vergoeding voor de Gymzaal)?  Stuur snel een mail naar info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Conscious Kitchen: een gezellige gemeenschap die voedsel redt

Elke woensdagmiddag rijden er twee bakfietsen van Conscious Kitchen naar de Haagse markt. Daar hebben ze afgesproken met een aantal marktkooplui dat de overgebleven groenten niet vernietigd, maar apart gezet worden. Die geredde groenten brengen ze vervolgens naar de Gymzaal. Op donderdagmiddag rond een uur of vier gaat de kookploeg aan de slag. In een paar uur toveren zij dan een veganistische drie-gangen maaltijd op tafel. Tussen de 50 en 80 mensen schuiven aan en betalen het luttele bedrag van € 6,50 pp. De meeste vrijwilligers zijn (internationale) studenten – maar iedereen is welkom om mee te komen eten. Op donderdag 26 januari koken ze de eerste maaltijd van 2023. Vooraf aanmelden is niet nodig. De deuren openen om 18.45. Schuif lekker aan!

Deze film laat het allemaal heel mooi zien: https://vm2022.visualmethods.nl/film-page/

Tot gauw in de Gymzaal!

News from the Gymzaal # 3

January 2023

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email  info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

2023 here we come!

We wish all our readers a beautiful, happy and inspiring 2023

This will be the year of metamorphosis for the Gymzaal. After the renovation we will finally be able to offer a comfortable space for gathering, cooking and eating together – no matter what the weather is like. We can then become THE place for people working on the transition to a healthier food system. With and for our ‘neighbours’, but hopefully also for The Hague as a whole. We are looking forward to it. Let us know if you want to help.

Info session on the renovation

In the previous newsletter we shared the preliminary design. On Saturday 26 November, our architect Corine Keus, explained the renovation plans in more detail to anyone who was interested. It was a good opportunity for questions – the 14 people who showed up were quite excited. On 31 January the renovation group will be reviewing the final design. If you have any questions about the renovation you can write to verbouwing@degymzaal.org.

The sustainable Christmas market on 10 December

A first in the Gymzaal: a very unusual Christmas market. While they enjoyed vegan and regular hot chocolate made by Ugo and vegan Christmas bread baked by Pascal (you can find the recipe on our Facebook page), the visitors could pick up some nice clothes from the Weggeefwinkel, learn how to make Kombucha from Josine, taste wine that Sander made of dune berries or buy soap made by Andrea, beautiful ceramic items crafted by Marjolein and energy saving pan baskets made by Marijke.  

If there is sufficient interest we will organise another sustainable market place on Saturday afternoon 18 March.

Would you like to demonstrate the things you do to live more sustainably? Or do you have things you make yourself that you would like to sell (against a small fee to the Gymzaal)? Do let us know as soon as possible by mailing to info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Conscious Kitchen: een community that saves food.

Every Wednesday afternoon Conscious Kitchen’s two cargo bikes go to the Hague market. There they pick-up leftover vegetables that otherwise would have been destroyed. The veggies that they have saved are then transported to the Gymzaal. On Thursday afternoon the cooking team – mostly consisting of (international) students – gets going. Within a few hours they produce a three-course vegan meal for some 50-80 people, charging a mere

€ 6,50 per meal. Everyone, student or not, old or young, is welcome to join. On Thursday 26 January they will cook the first meal of 2023. Doors open at 18.45.

This nice film shows the full story:  https://vm2022.visualmethods.nl/film-page/

See you soon in the Gymzaal!