Nieuws uit de Gymzaal # 6

Juli 2024

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze
nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.
Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je
denkt dat ze hem interessant vinden.


Op volle toeren

De vorige nieuwsbrief dateert van december 2023. De hoogste tijd dus voor een update.
In januari waren de grootste werkzaamheden afgerond en kwam Lekkernassûh als eerste vaste gebruiker terug. We kregen de hele keukeninventaris van Water en Brood (hartelijk dank!!) en hebben die voor een groot deel kunnen hergebruiken.
Eind maart werd de keukenapparatuur geleverd en begon de Ooievaarsbek weer met koken. Ook de Weggeefwinkel is weer helemaal in gebruik.
Verschillende nieuwe vaste gebruikers hebben zich gemeld én de Gymzaal is gebruikt voor heel uiteenlopende doeleinden (stembureau, internationale vergadering met diner, yoga-dag, koorrepetitie etc.).
We zijn nog op zoek naar nieuwe vaste en incidentele gebruikers. Zie onze menukaart onderaan deze nieuwsbrief.

De keuken van Water&Brood wordt hergebruikt
De Lekkkernassûh-markt juni
Feedback Europe diner juli

Kozijnen schuren
Stembureau EP-verkiezingen

Koorrepetitie


Gedeeld eigenaarschap van de vaste gebruikers

De Gymzaal is van iedereen die lokaal, duuzaam (en) voedsel een warm hart toedraagt. Daarom overleggen sinds maart de vaste gebruikers en het bestuur maandelijks met elkaar.
De Stichting Lokaal Voedsel Den Haag is weliswaar de formele eigenaar van de Gymzaal, maar het is belangrijk dat de vaste gebruikers zich eigenaar en mede-verantwoordelijk voelen en dus een belangrijke rol in de besluitvorming hebben.
In die groep stelden we bijvoorbeeld de nieuwe huurtarieven vast, maakten we afspraken over het beheer en bestuursvorm en stelden we prioriteiten vast voor de kluslijst.
Eén van de besluiten is dat we het bestuur met minstens twee mensen willen uitbreiden. Verder is het duidelijk dat er nu te veel werk op de bordjes van te weinig mensen ligt, dus we hebben meer mensen nodig die zich actief willen inzetten. Zie hieronder.

Klussen in de Gymzaal

Er moet nog een boel gedaan worden om de Gymzaal helemaal te maken zoals we hem willen hebben (schilderen, deuren plaatsen, kasten bouwen). Mensen hebben zich aangemeld om te komen klussen en op een paar zaterdagen is er ook geschuurd en geschilderd. Maar we hebben ook behoefte aan mensen die al dat geklus willen coördineren.

JIJ KUNT HELPEN helpen om van Voedsellokaal de Gymzaal een succes te maken, door een of meer dingen te kiezen uit onze


MENUKAART

 • Werf nieuwe gebruikers: vertel mensen en organisaties over de mogelijkheid om vaste gebruiker te worden of om de Gymzaal te huren. Zie de verhuurpagina op de website.

 • Doneer Timebank-uren, zodat we de inzet van mensen die regelmatig meewerken kunnen belonen of doneer geld voor de klusmaterialen. Timebank account: ‘Lokaal’
  Bank rek. nr.: NL92SNSB0946282196

 • Meld je aan als kluscoördinator of als klusser.

 • Help met het ontwerpen van een nieuwe huisstijl en website.

 • Reageer op één van de volgende vrijwilligers vacatures (gemiddeld 2 uur per week):
  • Contactpersoon incidentele verhuur
  • Communicatiemedewerker – nieuwsbrieven
  • Communicatiemedewerker – sociale media

 • We willen zo snel mogelijk weer aanschuifmaaltijden gaan organiseren. Kook jij mee?

 • Oriënteer je op een rol als bestuurder (organisatieontwikkeling, penningmeester, beheer en onderhoud).

News from The Gymzaal # 6

Juli 2024

If you want to receive this newsletter directly in your mailbox from now on, send us an email info@lokaalvoedseldenhaag.nl and please do us a favour and share this newsletter with others who might be interested.


In full swing

Our last newsletter dates back to December 2023 – so it is high time we gave you an update. In January the lion’s share of the renovation works was finished and Lekkernassûh restarted its markets in the first week of the year. We received all of the kitchen equipment of ‘Water en Brood’ (thank you!!) and have been able to re-use most of it.
Towards the end of March the remainder of the kitchen fixtures were installed and the Ooievaarsbek started cooking again (every other Saturday). The give-away-shop is also up and running again.
Several new permanent users have joined and the Gym was used by several others for a wide range of activities (international workshop with dinner, yoga retreat, polling station, choir rehearsal, meeting room).
We are still looking for more permanent and one-off users. See the menu at the end of this newsletter.

The kitchen of Water&Brood is being re-used
The Lekkkernassûh market june
Feedback Europe dinner july

Sandpapering window-frames
Polling station EP election

Choir rehearsal


Shared ownership

The Gymzaal belongs to everybody who is keen on working in community to promote the food and energy transition. That is why the permanent users meet once a month with the board of Lokaal Voedsel Den Haag (LVDH). While LVDH is the formal owner of the building, it is essential that the community of users has a strong sense of ownership and responsibility – and a big role in decision-making.
During our meetings we agreed on the new rental tariffs, discussed how we want to organise ourselves and set priorities for the remaining jobs that need to be done. We decided that we want to recruit at least two additional board members.
It has also become clear that at the moment too much work rests on too few shoulders, so we need more people who want to be actively involved in running the Gymzaal. Have a look at our menu below.

DIY in The Gymzaal

There is still quite a lot of work that needs to be done to make the Gymzaal look and function the way we want to (painting, building cupboards, installing doors to the hallway). Quite a number of people have signed up for the DIY team and during a few Saturdays people have been sanding and painting doors and windows. But we are in dire need of people who can coordinate the work.

YOU CAN HELP make The Gymzaal a success by choosing one or more items from the menu below

MENU

 • Recruit new users: tell people about the possibility to organise their activities in the Gymzaal. See this webpage for the tariffs.

 • Donate Timebank hours, so that we can reward the people who do regular work or donate money for the DIY materials and missing pieces of furniture. If you let us know you have donated, we can send you a thank you.
  Timebank account: ‘Lokaal’
  Bank account: NL92SNSB0946282196.

 • Sign up for DIY or (better still) as a DIY coordinator.

 • Help us create a new visual identity or re-design the website.

 • Apply to one of the following part-time volunteer vacancies (on average 2 hours a week):
  • Contact point for one-off rentals
  • Communication person – newslettters
  • Communication person – social media

 • We would love to start organising walk-in meals again. Do you want to be part of the cooking team?

 • Consider a position on the board (organisation development, treasurer, maintenance and management).

Nieuws uit de Gymzaal # 5

De nieuwe voordeur

December 2023

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.


We zijn er bijna!!!!

Op 21 december was er taart in de Gymzaal voor alle harde werkers. Door een paar tegenvallers moet er ook nog tussen kerst en oud en nieuw gewerkt worden om klaar te zijn voor de eerste marktdag van Lekkernassûh op 3 januari, maar die taart was meer dan verdiend. Zie de foto’s op de volgende pagina. Het gaat echt prachtig worden en we kijken er naar uit jullie allemaal gauw weer in de Gymzaal te zien.


We zullen nog veel helpende handen nodig hebben:
op 2 januari voor het uitladen van een container vol keukenspullen (dank je wel, Water en Brood!) en het naar binnen brengen van spullen uit de achtertuin.
– voor het inbouwen van de keuken
– voor het resterende schilderwerk (deuren, hal, raamkozijnen)
– het bouwen van de kastenwand

En natuurlijk zoeken we mensen die een actieve rol voor zichzelf zien in de verdere ontwikkeling van deze prachtige plek. Stuur ons een mailtje!

Het A-team: Marijn (LVDH), Theo (AVS – de aannemer), Corine (de archtiect)
Passen en meten aan de trap
Lampen ophangen….
…. en de eerste hangtNews from the Gymzaal # 5

De nieuwe voordeur

December 2023

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal.


Almost there!!!!

On 21 December, we had cakes in the Gymzaal for the workers. We had a few small setbacks, so they will still be working between Christmas and New year to get everything ready for the first Lekkernassûh market on 3 January, but that cake was more than well deserved. Have a look at the pictures on the next page.

It is going to be really beautiful and we hope to see you all soon in the Gymzaal.


We are still going to need quite a lot of help:
on 2 januari to unload a container of kitchenware and bring in the stuff we stored in the backyard.
– fitting the kitchen (date to be determined)
– the remaining paint work (doors, hall, window frames; dates tbd)
– building the large cupboard (dates tbc)

And of course we are looking for people who would like to be active in developing this beautiful place (communication, hosting, website). Do send us an email!

The A-team: Marijn (LVDH), Theo (AVS – the contractor), Corine (the archtiect)
Measuring and fitting the stairs
Hanging up lamps….
…. and the first one is ready

Nieuws uit de Gymzaal # 4

Augustus 2023

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Het is zover – de verbouwing is begonnen!

De afgelopen maanden heb je weinig van ons gehoord – maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Op paaszaterdag hadden we een gezellige duurzame lentemarkt. Het aanbod was weer inspirerend. Naast de pannenmanden, zeepjes en keramiek van de kerstmarkt waren er nu ook aardbeienplantjes van Jorick van ‘Kwekerij de Verwondering’. De mensen van coöperatie ‘Land van Ons’ verkochten allerlei prachtige producten, afkomstig van land dat geregenereerd is en Erwin de Jong van zelfoogsttuin ‘Noordwijde‘ verkocht onder andere een heerlijke kruidenthee. De bezoekers konden kennismaken met het tijdschrift Genoeg, dat zo naadloos aansluit bij waar wij voor staan. Daarnaast was de Haagse Voedselraad, een initiatief van vereniging ‘Ons Eten’, aanwezig om de boodschap van gezond en duurzaam eten te verspreiden.

Half juni hield Conscious Kitchen haar laatste diner voor de zomerstop, en verhuisde de markt van Lekkernassûh tijdelijk naar de Helena. Op 18 juni had Extinction Rebellion de eer om met De Ooievaarsbek de voorlopig laatste gezamenlijke maaltijd te koken.

En toen begon het grote opruimen, weggeven, weggooien en opslaan. Vele handen maakten licht werk, maar de meeste dank gaat naar Marijn en Sytske, die er heel wat uurtjes in hebben gestoken.

Na de lentemarkt gingen we op zoek naar de juiste aannemer en installateur voor de verbouwing. Drie aannemers met een goede reputatie werden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Eén van de drie haakte op het laatste moment af, omdat hij een grote opdracht had gewonnen en dus geen capaciteit meer had. Uit de twee overgebleven aannemers hebben we AvS uit Stompwijk geselecteerd. De installatie van warmtepomp- en ventilatiesystemen zal worden uitgevoerd door BCS. Eind juli begonnen de sloopwerkzaamheden. De verwachting is dat het werk van de aannemer en installateur eind oktober klaar is. Dan is het de beurt aan de mensen met handige handjes in onze eigen gemeenschap om de Gymzaal af te werken.

De verbouwing gaat ongeveer € 400.000 kosten. Naast een hele gulle gift van Fonds 1818 en een bijdrage van Lekkernassûh, hebben we besloten een lening aan te gaan bij het Fonds Regio en Economie Den Haag (FRED). Eind juni mochten we ook pitchen voor een bijdrage uit de Energie Uit de Wijk Challenge van de Gemeente Den Haag. Dat leverde het prachtige bedrag van € 30.000. Op de foto staan de drie Energietoppers, de jury en de wethouder.

We hebben nu voldoende geld om te zorgen dat het pand aan de wettelijke eisen (Bouwbesluit) voldoet, maar we zoeken nog meer geld om het gebouw, en vooral de keuken, optimaal in te richten. Als iemand suggesties heeft voor fondsen die interesse zouden kunnen hebben, laat het ons weten!

Oproepen!

Wil je meedenken over en meedoen in de Gymzaal? Stuur een mail naar info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Concrete vacatures:

 • een binnenhuis architect om pro deo mee te werken aan het ontwerp van de kastenwand en de inrichting van de entresol
 • iemand(en) met communicatie-ervaring (website, social media, nieuwsbrief)

News from the Gymzaal # 4

Augustus 2023

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email  info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

The renovation has started!

You haven’t heard from us lately – but that doesn’t mean we have been idle! On Easter Saturday we organised the sustainable spring market. In addition to the energy-saving pan baskets, homemade soaps and ceramics that were sold at the Christmas market, visitors could buy strawberry plants from Jorick, several products from the land that is being regenerated by the Land van Ons cooperative, and herbal tea from the self-harvesting garden NoordWIJde. There were free copies of the magazine Genoeg (Enough), that encourages people to consume less. Visitors got free workshops on how to make kombucha and water kefir. And the newly created The Hague Food Council, initiated by  ‘Ons Eten’, was represented and explained their mission to the visitors.

In mid June Conscious Kitchen organised their last community meal and Lekkernassûh moved everything they need for the market and the package free shop to the Helena (Helena van Doeverenplantsoen 3, The Hague). On 18 June the current kitchen was used for the very last time by Extinction Rebellion for their vegan community dinner.

And then the big clear out started: sorting, giving away, throwing away, selling and storing. Many people helped, but a special thanks should go to Marijn en Sytske!

After the spring market we focused our attention on finding the right contractors for the renovation and installations. Three reputable building contractors were invited to submit an offer. One of them dropped out and from the remaining two we selected AvS from Stompwijk. The installation of the heatpump and the ventilation systems will be handled by BCS.  Demolition work started in late July and we expect the builders and BCS to finish their work by the end of October. Then it will be our turn: handy people from our community will be needed to do the finishing touches (installing the kitchen, carpentry work).

The entire renovation is going to cost about € 400,000. In addition to a very generous contribution from Fonds 1818 and a contribution from Lekkernassûh, we have decided to take a loan from the Fund Region and Economy The Hague (FRED in Dutch). Late June we pitched for support from the Energy from the Neighbourhood Challenge by The Hague municipality. We were successful and were awarded € 30.000. In the photograph you see the three winners, the jury and the alderman.

We now have enough money to make sure that the building complies with legal requirements, but we will need more money for the kitchen and finishing touches. If anyone knows of sources of funding, please get in touch!

Calls for help!

Do you want to participate in shaping the future of the Gymzaal? Send us a mail at info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Specific vacancies:

 • An interior designer to help with the design of the cabinet wall and the entresol
 • People who can help with communication things (website, newsletters, social media)

Bericht uit de Gymzaal no 3 – januari 2023

Nieuws uit de Gymzaal # 3

januari 2023

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Op naar 2023!       

We wensen al onze lezers een heel mooi, inspirerend en voedend 2023

Dit wordt het jaar waarin de Gymzaal een metamorfose zal ondergaan. Na de verbouwing kunnen we eindelijk een ruimte bieden waarin het – ook met koud weer – fijn samenkomen, samen koken, samen eten is. Dan kunnen we echt het bruisende voedsellokaal worden waar we handen en voeten geven aan de voedseltransitie. Met en voor mensen uit onze directe omgeving, maar hopelijk voor de stad als geheel. Wij hebben er veel zin in. Laat het ons weten als je mee wilt helpen.

De verbouwing toegelicht

In de vorige nieuwsbrief konden jullie het voorlopig ontwerp zien. Op 26 november gaf onze architecte, Corine Keus, een toelichting op de verbouwingsplannen in de Gymzaal. Het was een mooie gelegenheid om vragen te stellen voor de 14 mensen die eropaf waren gekomen. Op 31 januari bespreekt de verbouwingsgroep het Definitieve Ontwerp met Corine. Vragen over de verbouwing kun je altijd richten aan verbouwing@degymzaal.org.

Duurzame kerstmarkt op 10 december

Een primeur in de Gymzaal: een anders-dan-alle-andere kerstmarkt. Onder het genot van heerlijke veganistische en gewone chocolademelk van Ugo en zelfgebakken veganistische kerststol van Pascal (het recept kun je vinden op onze Facebook pagina), konden mensen kleren uit de weggeefwinkel uitzoeken, van Josine leren hoe ze zelf kombucha konden maken, door Sander gemaakte wijn van duinbessen proeven en de mooie handgemaakte zeepjes van Andrea, keramiek van Marjolein of energiebesparende pannenmanden van Marijke kopen.

Bij voldoende belangstelling is er op zaterdagmiddag 18 maart weer een duurzame markt.

Heb je praktische tips om duurzamer te leven en wil je die graag demonstreren? Heb je zelfgemaakte dingen die je graag wilt verkopen (tegen een kleine vergoeding voor de Gymzaal)?  Stuur snel een mail naar info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Conscious Kitchen: een gezellige gemeenschap die voedsel redt

Elke woensdagmiddag rijden er twee bakfietsen van Conscious Kitchen naar de Haagse markt. Daar hebben ze afgesproken met een aantal marktkooplui dat de overgebleven groenten niet vernietigd, maar apart gezet worden. Die geredde groenten brengen ze vervolgens naar de Gymzaal. Op donderdagmiddag rond een uur of vier gaat de kookploeg aan de slag. In een paar uur toveren zij dan een veganistische drie-gangen maaltijd op tafel. Tussen de 50 en 80 mensen schuiven aan en betalen het luttele bedrag van € 6,50 pp. De meeste vrijwilligers zijn (internationale) studenten – maar iedereen is welkom om mee te komen eten. Op donderdag 26 januari koken ze de eerste maaltijd van 2023. Vooraf aanmelden is niet nodig. De deuren openen om 18.45. Schuif lekker aan!

Deze film laat het allemaal heel mooi zien: https://vm2022.visualmethods.nl/film-page/

Tot gauw in de Gymzaal!

News from the Gymzaal # 3

January 2023

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email  info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

2023 here we come!

We wish all our readers a beautiful, happy and inspiring 2023

This will be the year of metamorphosis for the Gymzaal. After the renovation we will finally be able to offer a comfortable space for gathering, cooking and eating together – no matter what the weather is like. We can then become THE place for people working on the transition to a healthier food system. With and for our ‘neighbours’, but hopefully also for The Hague as a whole. We are looking forward to it. Let us know if you want to help.

Info session on the renovation

In the previous newsletter we shared the preliminary design. On Saturday 26 November, our architect Corine Keus, explained the renovation plans in more detail to anyone who was interested. It was a good opportunity for questions – the 14 people who showed up were quite excited. On 31 January the renovation group will be reviewing the final design. If you have any questions about the renovation you can write to verbouwing@degymzaal.org.

The sustainable Christmas market on 10 December

A first in the Gymzaal: a very unusual Christmas market. While they enjoyed vegan and regular hot chocolate made by Ugo and vegan Christmas bread baked by Pascal (you can find the recipe on our Facebook page), the visitors could pick up some nice clothes from the Weggeefwinkel, learn how to make Kombucha from Josine, taste wine that Sander made of dune berries or buy soap made by Andrea, beautiful ceramic items crafted by Marjolein and energy saving pan baskets made by Marijke.  

If there is sufficient interest we will organise another sustainable market place on Saturday afternoon 18 March.

Would you like to demonstrate the things you do to live more sustainably? Or do you have things you make yourself that you would like to sell (against a small fee to the Gymzaal)? Do let us know as soon as possible by mailing to info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Conscious Kitchen: een community that saves food.

Every Wednesday afternoon Conscious Kitchen’s two cargo bikes go to the Hague market. There they pick-up leftover vegetables that otherwise would have been destroyed. The veggies that they have saved are then transported to the Gymzaal. On Thursday afternoon the cooking team – mostly consisting of (international) students – gets going. Within a few hours they produce a three-course vegan meal for some 50-80 people, charging a mere

€ 6,50 per meal. Everyone, student or not, old or young, is welcome to join. On Thursday 26 January they will cook the first meal of 2023. Doors open at 18.45.

This nice film shows the full story:  https://vm2022.visualmethods.nl/film-page/

See you soon in the Gymzaal!

Bericht uit de Gymzaal no 2 – Oktober 2022

English version still in the making

Dit is de tweede nieuwsbrief uit de Gymzaal.

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

De voorbereiding van de verbouwing loopt voorspoedig

In onze eerste nieuwsbrief (die kun je hier vinden) vertelden we je over de verbouwingsgroep die we hebben gevormd en hoe die Corine Keus als architect had geselecteerd. Inmiddels zijn er drie werksessies geweest en daar zijn een schetsontwerp, een elementenbegroting en een voorlopige planning uit voortgekomen. Wij in de verbouwingsgroep zijn erg blij met het ontwerp. Hieronder zie je het ontwerp dat we in onze bijeenkomst op 25 oktober hebben besproken.

We nodigen iedereen uit op 26 november om 13.30. Dan zal Corine het ontwerp toelichten en vertellen hoe het tot stand is gekomen. Tegen die tijd zal de planning verder aangescherpt zijn. Zoals het er nu naar uit ziet zal de verbouwing plaatsvinden van juni – september 2023. Dan is de Gymzaal helemaal dicht!

Nog dit jaar gaan een paar handige mensen het ‘glas’ (is een soort plastic) in de voorgevel vervangen door dubbel glas. Dan is het eerste stukje verduurzaming een feit.  Als de grote verbouwing klaar is zullen we nog veel meer handige mensen nodig hebben om deFonds 1818 heeft al jaren geleden een subsidie toegezegd om de verbouwing deels te financieren.  Daar zijn we heel dankbaar voor, maar het zal helaas niet genoeg zijn. We zullen daarom flink aan de bak moeten met fondsenwerving. Suggesties voor loketten waar we aan kunnen kloppen zijn altijd welkom.

Klankbordgroep in wording

Monika Klara, die al sinds jaar en dag betrokken is bij de Gymzaal en daar de Weggeefwinkel onder haar hoede heeft, is bezig met het vormen van een klankbordgroep van gebruikers van de Gymzaal. Met die groep gaan we uitzoeken hoe we van de Gymzaal een bruisende plek kunnen maken en hoe we de organisatie(vorm) het beste kunnen laten aansluiten bij waar we voor staan: van onderop bijdragen aan de voedseltransitie. Wat ons betreft betekent dat: transparantie en veel betrokkenheid van iedereen die de Gymzaal gebruikt.

Oproep: duurzame inspiratie markt

Op zaterdag 10 december willen we de Gymzaal omtoveren in een duurzame inspiratie markt.

Met welke duurzame ideeën of producten wil jij anderen inspireren? Meld je aan zodat we – aansluitend aan de verpakkingsvrije winkel van Lekkernassûh – een duurzaam feestje kunnen bouwen. Wij zorgen voor lekkere hapjes en drankjes.

Hoe kun jij meedoen?

.. en meld je aan voor deze nieuwsbrief of stuur hem door naar je vrienden

News from the Gymzaal # 2 November 2022

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email  info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

Good progress in preparing the renovation

In our first newsletter (which you can find here) we told you about the renovation group we formed and how we selected Corine Keus as our architect. Since then we have had three meetings which have resulted in a preliminary design, budget and planning. The renovation group is very pleased with the result. Below is the design that we discussed on 25 October.

We invite anybody who is interested in the Gymzaal to join us on Saturday 26 november at 13.30. Corine will explain the design itself, the process that led to it and the choices we made. According to the current plans the renovation will be done between June and September  2023. The Gymzaal will be closed during that period.

Before the end of the year a few handy people will be replacing the windows in the front with double glazing. We hope to start saving a bit of energy this winter.  When the main renovation is done, we will need a lot more people to help with carpentry, painting etc. 

Fonds 1818, a local charity, has committed a substantial amount of money to support the renovation. We are extremely grateful to them, but it won’t be enough to do what needs to be done. We will need to do some serious fundraising. If you know of any potential sources (preferably gifts, but we may need loans as well), do let us know. 

Forming a sounding board

Monika Klara, who has been part of the community around the Gymzaal for a long time and who is responsible for the Weggeefwinkel (the corner with free clothes, books, toys etdc.), is currently forming a sounding board. Anybody who wants to be more actively involved with the Gymzaal or who actually uses it is invited to join this group. The sounding board group will figure out how to make the Gymzaal into a vibrant home for our community. It will also come up with ideas on how to ensure that the way we are organised is well aligned with what we stand for: contributing tot he (food)transition from the grassroots up. For us that means: transparency and a lot of involvement by the community.

Call for ideas: sustainable inspiration meet-up

On Saturday 10 December we want to turn the Gymzaal into a sustainable inspiration meet-up. 

With which sustainable products or ideas would you like to inspire others? Let us know, so that we can build a sustainability party right after the Lekkernassûh package-free shop. 

We will take care of the bites and drinks.

Hoe kun jij meedoen?

..and subscribe to this newsletter and share it with your friends!

Bericht uit de Gymzaal no 1 – juli 2022

English version below

Dit is de eerste nieuwsbrief met wetenswaardigheden uit de Gymzaal.

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Op dit adres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Officiële zaken

Op 29 maart tekenden Frans van der Steen (toenmalig voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag) en Rebekka van Roemburg (secretaris) bij de notaris voor de overdracht. Dankzij gulle leninggevers is de de Gymzaal nu eindelijk van ons!

Precies een maand later zwaaiden we Frans uit als voorzitter tijdens een kleine non-alcoholische borrel in de Gymzaal. In juni trad Marijn Braadbaart toe tot het inmiddels driekoppige bestuur. Tim Hummel is de penningmeester. We zijn nog op zoek naar een vierde bestuurslid. Idealiter zou dit iemand zijn die goed is met communicatie, zodat zij of hij wellicht de volgende nieuwsbrief kan schrijven. Heb je interesse? Meld je bij info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Voedsel verbindt

De Gymzaal wilde graag iets doen voor enkele van de vele Oekraïense vluchtelingen. Lekkernassûh deelneemster Yuliya Mysyuk, die zelf uit Oekraïne komt, organiseerde op zondag 24 april (Orthodox Pasen) met een stel vrijwilligers een Paasdiner met en voor  Oekraïense vluchtelingen. Er werd zelfs aandacht aan besteed in het RTL nieuws (op minuut 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Verbouwen

Eén van de grote uitdagingen waar we nu voor staan is om vóór 1 april 2024 de Gymzaal zo te verbouwen dat die (a) voldoet aan het bouwbesluit (dat behelst een groot aantal wettelijke normen over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid/toegankelijkheid en duurzaamheid), (b) multifunctioneel is en (c) zo duurzaam mogelijk. Vijf jaar geleden, toen er voor het eerst sprake van was dat we de Gymzaal zouden kunnen kopen, was er al veel werk verricht. Er was een visie ontwikkeld en er waren ontwerpen gemaakt op basis waarvan we de omgevingsvergunning konden aanvragen. Op dat werk van toen willen we voortbouwen, maar het is nog geen kant en klaar plan. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een architect die ons kan helpen om een goed plan te maken waarvoor we financiering kunnen vinden en die vervolgens de hele verbouwing kan begeleiden.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de voorstellen van vier architecten beoordeeld. Drie van de architecten gaven een presentatie en beantwoordden onze vragen. We hebben vervolgens unaniem gekozen voor Corine Keus. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in transformatie van stedelijke gebouwen, tevens met behulp van de gebruikers. Een aansprekend voorbeeld van haar werk is de New Farm, het gebouw aan de Televisiestraat,  waar onder andere de Haagse Zwam zijn lekkere oesterzwammen kweekt, Liselotte haar heerlijke brood bakt en Jitske Bloemsma de coöperatie www.goedetendenhaag.nl heeft opgezet.

Maquette gemaakt door Eline Hoftiezer

De voorlopige verbouwingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Conscious Kitchen Joëlle van de Sande), Lekkernassûh en de verpakkingsvrije winkel (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), beheerder van de Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (een geïnteresseerde LN deelnemer) en Marijn en Rebekka uit het bestuur van de Gymzaal. Andere gebruikers die willen meedenken, kunnen zich nog aansluiten bij de groep. Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

In deze nieuwsbrief gaan we je in de toekomst op de hoogte houden hoe de plannen vorderen.  Tot gauw!

Message from the Gymzaal # 1 July 2022

This is the first newsletter from the Gymzaal

If you want to receive it in your mailbox from now on, send us
an email info@lokaalvoedseldenhaag.nl

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

Official matters

On 29 March 2022, Frans van der Steen (then chairman of the Stichting/Foundation Lokaal Voedsel Den Haag) and Rebekka van Roemburg (secretary) signed on the dotted line for the transfer of the Gymzaal from the municipality. Thanks to generous lenders in our community the building finally belongs to us.

Having taken us to this point Frans felt it was time to move on. Exactly a month later we said farewell to Frans at a small party at the Gymzaal. In June, Marijn Braadbaart, joined as the new chairman. Tim Hummel is our treasurer. We are very keen to have at least one other person join the board of the foundation. Ideally that someone should have an affinity with communication, so that she or he can maybe write the next newsletter. Are you interested? Please let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.n!

Food unites and connects

The Foundation was keen to do something for some of the many Ukrainian refugees now staying in The Hague. Lekkernassûh participant Yuliya Mysyuk, originally from Ukraine herself, organized an (Orthodox) Easter dinner with and for Ukrainians and volunteers on 24 April. The event even made it to the Dutch news (at 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Renovation!

One of the key challenges we are now facing is to make sure that before 1 April 2024, the Gymzaal is renovated in such a way that (a) it meets Dutch building standards, (b) it is multifunctional and supports our activities and (c) it is as sustainable as possible. Five years ago, when we were first offered the building, a lot of work was done. A vision was developed and sketches were made. On that basis we got a building permit. However, our needs have changed somewhat and there is no cut and dried plan yet. That is why we went looking for an architect who could help us make a solid plan which we can use to get further funding and who can subsequently supervise the renovation work.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de vOn 21 May, we held a first session with users of the Gymzaal to map out the vision and current user needs. After that this renovation group has reviewed the proposals submitted by four architects. Three of them gave a presentation and answered our many questions. We unanimously selected Corine Keus. She has more than 20 years of experience in transforming urban buildings, working closely with the users. A nice example of her work is the New Farm. The building where the Haagse Zwam grows the oyster mushrooms we sell on Wednesdays, where Liselotte bakes her wonderful bread and where Jitske Bloemsma started her cooperative www.goedetendenhaag.nl

Maquette made by Eline Hoftiezer

DThe current renovation group consists of representatives of Conscious Kitchen (Joëlle van de Sande), Lekkernassûh and the package free shop (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), caretaker of the Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (an interested LN member) and Marijn and Rebekka from the board of the Gymzaal. Other (potential) users who want to play an active role in this process can still join the group. Let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

Through these newsletters we are going to keep you posted about all developments at the Gymzaal.

Feest!

Ruim zes jaar heeft het geduurd, het moeizame en kronkelige proces van vergunningen aanvragen, gesprekken met maar liefst drie wethouders, en een motie in de gemeenteraad. Maar de aanhouder wint en vandaag (29 maart 2022) was het dan eindelijk zo ver: de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag zat bij de notaris en de Gymzaal is nu van onze gemeenschap. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, inclusief zij die een donatie hebben gegeven of een renteloze lening verstrekt.Er breekt nu weer een spannende fase aan. We gaan met de gebruikers de oorspronkelijke plannen voor de renovatie toetsen en waar nodig bijstellen. Dan moeten de definitieve ontwerpen en begrotingen worden gemaakt, de verbouwing gefaseerd, fondsen geworven en verbouwers (aannemers en anderen) gecontracteerd. De principes blijven hetzelfde: we willen ons Haagse voedsellokaal zo veel als mogelijk verduurzamen en we willen het samen doen. Kortom, er is veel werk aan de winkel en daarbij kunnen we jullie steun goed gebruiken. Op dit moment hebben we drie hulpvragen:

1. Nieuwe bestuursleden. Nu het koopproces is afgerond zwaait Frans eind april af als voorzitter. Tim is inmiddels aangetreden als penningmeester en Rebekka als secretaris. We zoeken tenminste twee nieuwe bestuursleden, één met verstand van verbouwen en één die heel goed is in communicatie. Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar info@lokaalvoedseldenhaag.nl.
2. Nieuwe huurders. Als eigenaar van het pand hebben we een stuk hogere kosten (denk aan verzekering, eigenaarsdeel OZB), dus om onze begroting sluitend te maken zijn we dringend op zoek naar nieuwe (vaste en incidentele) huurders. Heb je ideeën of een huurverzoek: stuur een mail naar verhuur@degymzaal.org.
3. Donaties Timebank uren. Er komt veel kijken bij het beheer van zo’n pand en een deel daarvan wordt gedaan door vrijwilligers die we graag met Timebank uren willen waarderen. Heb je Timebank uren over en wil je ze doneren? Ons project heet ‘Lokaal’.

Alvast bedankt en tot gauw in voedsellokaal De Gymzaal!

Frans van der Steen
Rebekka van Roemburg
Tim Hummel

Time for Celebration!

It has taken us smore than ix years of applying for permits, meetings with officials, appeal procedures and more, but today (29 March 2022) the Stichting Lokaal Voedsel Den Haag could finally sign at the Notary’s office. The Gymzaal now belongs to our community. Many thanks to everybody who has played her/his part in this process, including those who made donations or loans.We are now entering an exciting new phase. Together with everybody who uses the Gymzaal regularly, we will review and, where necessary, adjust the original renovation plans. Then we will have to make the final designs and budgets, plan the (phases of) the renovation, raise more funds and contract builders. Our principles for the renovation are still the same: we want to make the Gymzaal as energy-efficient and environment-friendly as possible and we want to renovate with the community. There is a lot to do and at this point in time we have three things to ask of you:

1. New board members: now that this important phase has been concluded, Frans, the chairman will finish his tenure in late April. Recently Tim has started as treasurer and Rebekka as secretary. We are looking for at least two new board members: one who knows a lot about building/renovating and one who is very strong on communication. If you want to know more, please send an email to info@lokaalvoedseldenhaag.nl.
2. New tenants: as the formal owner of the building we have much higher costs (including insurance and taxes), so in order to balance our budget we will need additional tenants (both regular and one-offs). If you are interested or you know of organisations who may be, please mail verhuur@degymzaal.org.
3. Timebank donations: keeping the place going requires quite a lot of work, part of which will be done by volunteers. We would like to show our appreciation by giving the Timebank hours. You can help by donating Timebank hours to our account called ‘Lokaal’.

Thanks and see you soon in De Gymzaal!

Frans van der Steen
Rebekka van Roemburg
Tim Hummel

De Gymzaal wordt eindelijk van ons!

Koop gymzaal

Koop gymzaal

Het is zover; de afspraken rondom de koop zijn rond. In januari 2022 wordt de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag (LVDH) eigenaar van Voedsellokaal de Gymzaal.

Als je een lening van € 5000 wilt verstekken voor de aankoop kan dat nog. Stuur dan een mailtje naar Frans: fvdsteen@ziggo.nl om dit te regelen.

Als eigenaar van De Gymzaal kunnen we aan de slag met de verbouwing om de verbeteringen te realiseren die we al zo lang van plan zijn. We zoeken daarom nu enthousiaste en kundige bestuursleden voor de Stichting LVDH, om samen met onze gemeenschap een bruisend Haags voedsellokaal verder te realiseren.

Heb jij ervaring met het begeleiden van uitdagende projecten en wil je in het bestuur van LVDH? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar rebekka@Lekkernassuh.org.

Hartelijke groet,

Frans van der Steen, voorzitter Lokaal Voedsel Den Haag
en Rebekka van Roemburg, voorzitter Lekkernassûh

 

The Gymzaal will finally be ours!

The time has finally come: the agreements regarding the purchase are in place and in January 2022 the Foundation Local Food The Hague (LVDH) becomes the owner of the Gymzaal.

If you are able and willing to make a loan of € 5000 to contribute to this purchase, that is still very welcome. Please send an email to Frans: fvdsteen@ziggo.nl to arrange this.

Once the Gymzaal is ours, we can start renovating it to make it into a building that meets our wishes and all formal requirements. That is why we are looking for enthusiastic and skilled board members to work with the community to make the Gymzaal a vibrant food hall in The Hague.

Are you experienced in managing challenging projects and you would like to be on the board of LVDH? Please send an email to rebekka@lekkernassuh.org as soon as possible.

Warm greetings,

Frans van der Steen, chairperson Local Food The Hague
and Rebekka van Roemburg, chairperson Lekkernassûh

Stavaza aankoop gymzaal & oproep – mei 2020

Beste gebruikers van Voedsellokaal De Gymzaal,

Om met alle activiteiten zoals de markt van LekkerNassûh, de Concious Kitchen en binnenkort Rechtstreex door te kunnen gaan, moeten we als voedselgemeenschap eigenaar worden van De Gymzaal. Daarom zijn we druk bezig om via leenovereenkomsten van 5000 euro het bedrag van de 100.000 euro bij elkaar te krijgen waarvoor de Gemeente het pand te koop heeft aangeboden. Op dit moment hebben we in totaal voor 70.000 euro van mensen toegezegd gekregen. Dat is 10.000 euro minder dan we eerst dachten. Dat betekent dat we nog 6 uitleners nodig hebben voor de resterende 30.000 euro. Omdat de koop wat vertraagd is, hebben we daarvoor nog tot 1 oktober.

De vraag is dan ook: wie wil ons 5000 euro lenen. Een beter maatschappelijke bestemming van dat bedrag is bijna niet mogelijk. Van alle productieketens is de voedselketen namelijk veruit de belangrijkste oorzaak alle grote milieuproblemen zoals klimaatverandering, de achteruitgang van biodiversiteit en de bodem, de stikstofcrisis, de tekorten aan bruikbaar water en zelfs het plastic in de oceanen. Daarnaast heeft de voedselketen een grote sociale impact – denk aan kinderarbeid in cacao, uitbuiting in visserij en fysieke schade als gevolg van pesticiden. Tenslotte leert de huidige pandemie waar onveilig voedsel en een overdaad aan globalisering toe kan leiden

Een belangrijke oplossing daarvoor is een voedselpatroon van duurzaam gekweekte groenten, van het seizoen, uit de omgeving en zonder verpakking plus het tegengaan van voedselverspilling. Dat is bovendien veel gezonder en zo steun je ook nog eens de boeren uit de omgeving die het roer hebben omgegooid. Precies dat is waar de activiteiten in ons voedsellokaal aan bijdragen. Daar willen we dan ook nog vele jaren mee doorgaan.

Laat ons svp weten of je overweegt een van die 6 uitleners te worden. Dat kan door contact op te nemen met Frans van der Steen,  voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag. Email: fvdsteen@ziggo.nl, tel: 0613936766. 

Zie voor meer informatie over de leenovereenkomst: https://www.degymzaal.org/2020/02/25/de-leenovereenkomst/

Goed nieuws over vergunning, koop en verbouw

Koop gymzaal

Om Voedsellokaal De Gymzaal te kunnen kopen van de gemeente is een vergunning nodig om deze te mogen verbouwen. Die is er nu eindelijk. De bezwaartermijn loopt af op 9 maart 2020.

De afgelopen weken waren we in gesprek met de gemeente over de koop en de erfpacht. Daar is uitgekomen dat de prijs inclusief overdrachtsbelasting € 93.435,45 is. De jaarlijkse erfpacht is € 558,70.

Er zijn toezeggingen van mensen binnen onze voedselgemeenschap voor in totaal een bedrag van € 80.000,- aan leningen en er is € 1.650,- aan donaties binnengekomen. Omdat we € 100.000,- willen lenen voor de koop en nog bijkomende kosten willen we nog toezeggingen voor € 20.000,-. Dat is zeker haalbaar. Help mee, we zijn er bijna!!

Wat echt geweldig is, is dat Fonds 1818 € 88.000,- heeft toegezegd voor de verbouw van ons voedsellokaal. Daarmee kunnen een aantal belangrijke basisvoorzieningen gerealiseerd worden zoals een nooduitgang, goed sanitair, muurverwarming met warmtepomp, een ruime aparte keuken en een koelcel.

Zo snel mogelijk na de geplande koop op 1 juni 2020 willen we aan die verbouwing beginnen. Dat willen we doen op een manier dat alle activiteiten door kunnen blijven gaan.

Veel gestelde vragen

Is er al een leenovereenkomst?

Ja die is er. Het is een renteloze lening die recht geeft op gratis toegang tot het feest met maaltijd van de Volkskeuken om de koop te vieren plus een jaarlijks voedselpakket van Lekkernassûh. Het is ook mogelijk dat iemand meerdere malen € 5.000,- uitleent. De bedoeling is dat de lening op 1 mei ingaat.

Klik hier voor meer informatie over de leenovereenkomst.

Als je van plan bent om een lening voor de verkoop te verstrekken, laat dit dan via e-mail weten. Zie contactgegevens hieronder.

Kan ik nog een donatie doen?

Elk bedrag is van harte welkom, maar bij donaties van € 250,- of meer krijgt de donateur gratis toegang tot het feest met een maaltijd van de Volkskeuken om de koop te vieren en eenmalig een groentenpakket van Lekkernassûh. Donaties kunnen tot medio mei gedaan worden op NL92 SNSB 0946 2821 96 tnv Stichting Lokaal Voedsel Den Haag ovv ‘Donatie Gymzaal’ plus de naam en de e-mail van de donateur.

Waarom heb ik nog niets gehoord sinds ik heb laten weten een leenovereenkomst te willen afsluiten of ik een donatie heb gegeven?

Het probleem was dat we tot dinsdag 25 februari 2020 in gesprek waren met de gemeente over de koop en de erfpacht en er dus nog geen duidelijkheid was. We hadden al eerder bedankjes willen verzenden, maar dat is door de drukte niet gelukt. We zijn ontzettend blij met de toezeggingen voor leningen en donaties die het mogelijk maken door te gaan met alle activiteiten in de Gymzaal.

De uitdaging waar we nog voor staan

Er is heel veel werk verzet om de koop mogelijk te maken, maar er is nog veel werk te verzetten. De verbouwing moet georganiseerd worden. Maar dat is zeker niet het enige. Het is vooral belangrijk dat er meer activiteiten in De Gymzaal gaan plaatsvinden. De verhuur moet goed geregeld worden. De handen moeten uit de mouwen voor het opknappen van ons voedsellokaal. Bijvoorbeeld door de muren met leem te stucken, door wat timmerwerk en het verven van houtwerk.

En we zoeken nog een bestuurslid (penningmeester).

Het kost je niet veel tijd en je draagt zo bij om ons van ons voedsellokaal een bruisend trefpunt te maken.

Wil je hierover meedenken of wil je meewerken Laat dit weten aan onze voorzitter:  Frans van der Steen, fvdsteen@ziggo.nl 06-13936766