Bericht uit de Gymzaal no 1 – juli 2022

English version below

Dit is de eerste nieuwsbrief met wetenswaardigheden uit de Gymzaal.

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Op dit adres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Officiële zaken

Op 29 maart tekenden Frans van der Steen (toenmalig voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag) en Rebekka van Roemburg (secretaris) bij de notaris voor de overdracht. Dankzij gulle leninggevers is de de Gymzaal nu eindelijk van ons!

Precies een maand later zwaaiden we Frans uit als voorzitter tijdens een kleine non-alcoholische borrel in de Gymzaal. In juni trad Marijn Braadbaart toe tot het inmiddels driekoppige bestuur. Tim Hummel is de penningmeester. We zijn nog op zoek naar een vierde bestuurslid. Idealiter zou dit iemand zijn die goed is met communicatie, zodat zij of hij wellicht de volgende nieuwsbrief kan schrijven. Heb je interesse? Meld je bij info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Voedsel verbindt

De Gymzaal wilde graag iets doen voor enkele van de vele Oekraïense vluchtelingen. Lekkernassûh deelneemster Yuliya Mysyuk, die zelf uit Oekraïne komt, organiseerde op zondag 24 april (Orthodox Pasen) met een stel vrijwilligers een Paasdiner met en voor  Oekraïense vluchtelingen. Er werd zelfs aandacht aan besteed in het RTL nieuws (op minuut 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Verbouwen

Eén van de grote uitdagingen waar we nu voor staan is om vóór 1 april 2024 de Gymzaal zo te verbouwen dat die (a) voldoet aan het bouwbesluit (dat behelst een groot aantal wettelijke normen over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid/toegankelijkheid en duurzaamheid), (b) multifunctioneel is en (c) zo duurzaam mogelijk. Vijf jaar geleden, toen er voor het eerst sprake van was dat we de Gymzaal zouden kunnen kopen, was er al veel werk verricht. Er was een visie ontwikkeld en er waren ontwerpen gemaakt op basis waarvan we de omgevingsvergunning konden aanvragen. Op dat werk van toen willen we voortbouwen, maar het is nog geen kant en klaar plan. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een architect die ons kan helpen om een goed plan te maken waarvoor we financiering kunnen vinden en die vervolgens de hele verbouwing kan begeleiden.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de voorstellen van vier architecten beoordeeld. Drie van de architecten gaven een presentatie en beantwoordden onze vragen. We hebben vervolgens unaniem gekozen voor Corine Keus. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in transformatie van stedelijke gebouwen, tevens met behulp van de gebruikers. Een aansprekend voorbeeld van haar werk is de New Farm, het gebouw aan de Televisiestraat,  waar onder andere de Haagse Zwam zijn lekkere oesterzwammen kweekt, Liselotte haar heerlijke brood bakt en Jitske Bloemsma de coöperatie www.goedetendenhaag.nl heeft opgezet.

Maquette gemaakt door Eline Hoftiezer

De voorlopige verbouwingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Conscious Kitchen Joëlle van de Sande), Lekkernassûh en de verpakkingsvrije winkel (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), beheerder van de Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (een geïnteresseerde LN deelnemer) en Marijn en Rebekka uit het bestuur van de Gymzaal. Andere gebruikers die willen meedenken, kunnen zich nog aansluiten bij de groep. Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

In deze nieuwsbrief gaan we je in de toekomst op de hoogte houden hoe de plannen vorderen.  Tot gauw!

Message from the Gymzaal # 1 July 2022

This is the first newsletter from the Gymzaal

If you want to receive it in your mailbox from now on, send us
an email info@lokaalvoedseldenhaag.nl

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

Official matters

On 29 March 2022, Frans van der Steen (then chairman of the Stichting/Foundation Lokaal Voedsel Den Haag) and Rebekka van Roemburg (secretary) signed on the dotted line for the transfer of the Gymzaal from the municipality. Thanks to generous lenders in our community the building finally belongs to us.

Having taken us to this point Frans felt it was time to move on. Exactly a month later we said farewell to Frans at a small party at the Gymzaal. In June, Marijn Braadbaart, joined as the new chairman. Tim Hummel is our treasurer. We are very keen to have at least one other person join the board of the foundation. Ideally that someone should have an affinity with communication, so that she or he can maybe write the next newsletter. Are you interested? Please let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.n!

Food unites and connects

The Foundation was keen to do something for some of the many Ukrainian refugees now staying in The Hague. Lekkernassûh participant Yuliya Mysyuk, originally from Ukraine herself, organized an (Orthodox) Easter dinner with and for Ukrainians and volunteers on 24 April. The event even made it to the Dutch news (at 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Renovation!

One of the key challenges we are now facing is to make sure that before 1 April 2024, the Gymzaal is renovated in such a way that (a) it meets Dutch building standards, (b) it is multifunctional and supports our activities and (c) it is as sustainable as possible. Five years ago, when we were first offered the building, a lot of work was done. A vision was developed and sketches were made. On that basis we got a building permit. However, our needs have changed somewhat and there is no cut and dried plan yet. That is why we went looking for an architect who could help us make a solid plan which we can use to get further funding and who can subsequently supervise the renovation work.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de vOn 21 May, we held a first session with users of the Gymzaal to map out the vision and current user needs. After that this renovation group has reviewed the proposals submitted by four architects. Three of them gave a presentation and answered our many questions. We unanimously selected Corine Keus. She has more than 20 years of experience in transforming urban buildings, working closely with the users. A nice example of her work is the New Farm. The building where the Haagse Zwam grows the oyster mushrooms we sell on Wednesdays, where Liselotte bakes her wonderful bread and where Jitske Bloemsma started her cooperative www.goedetendenhaag.nl

Maquette made by Eline Hoftiezer

DThe current renovation group consists of representatives of Conscious Kitchen (Joëlle van de Sande), Lekkernassûh and the package free shop (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), caretaker of the Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (an interested LN member) and Marijn and Rebekka from the board of the Gymzaal. Other (potential) users who want to play an active role in this process can still join the group. Let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

Through these newsletters we are going to keep you posted about all developments at the Gymzaal.

Goed nieuws over vergunning, koop en verbouw

Koop gymzaal

Om Voedsellokaal De Gymzaal te kunnen kopen van de gemeente is een vergunning nodig om deze te mogen verbouwen. Die is er nu eindelijk. De bezwaartermijn loopt af op 9 maart 2020.

De afgelopen weken waren we in gesprek met de gemeente over de koop en de erfpacht. Daar is uitgekomen dat de prijs inclusief overdrachtsbelasting € 93.435,45 is. De jaarlijkse erfpacht is € 558,70.

Er zijn toezeggingen van mensen binnen onze voedselgemeenschap voor in totaal een bedrag van € 80.000,- aan leningen en er is € 1.650,- aan donaties binnengekomen. Omdat we € 100.000,- willen lenen voor de koop en nog bijkomende kosten willen we nog toezeggingen voor € 20.000,-. Dat is zeker haalbaar. Help mee, we zijn er bijna!!

Wat echt geweldig is, is dat Fonds 1818 € 88.000,- heeft toegezegd voor de verbouw van ons voedsellokaal. Daarmee kunnen een aantal belangrijke basisvoorzieningen gerealiseerd worden zoals een nooduitgang, goed sanitair, muurverwarming met warmtepomp, een ruime aparte keuken en een koelcel.

Zo snel mogelijk na de geplande koop op 1 juni 2020 willen we aan die verbouwing beginnen. Dat willen we doen op een manier dat alle activiteiten door kunnen blijven gaan.

Veel gestelde vragen

Is er al een leenovereenkomst?

Ja die is er. Het is een renteloze lening die recht geeft op gratis toegang tot het feest met maaltijd van de Volkskeuken om de koop te vieren plus een jaarlijks voedselpakket van Lekkernassûh. Het is ook mogelijk dat iemand meerdere malen € 5.000,- uitleent. De bedoeling is dat de lening op 1 mei ingaat.

Klik hier voor meer informatie over de leenovereenkomst.

Als je van plan bent om een lening voor de verkoop te verstrekken, laat dit dan via e-mail weten. Zie contactgegevens hieronder.

Kan ik nog een donatie doen?

Elk bedrag is van harte welkom, maar bij donaties van € 250,- of meer krijgt de donateur gratis toegang tot het feest met een maaltijd van de Volkskeuken om de koop te vieren en eenmalig een groentenpakket van Lekkernassûh. Donaties kunnen tot medio mei gedaan worden op NL92 SNSB 0946 2821 96 tnv Stichting Lokaal Voedsel Den Haag ovv ‘Donatie Gymzaal’ plus de naam en de e-mail van de donateur.

Waarom heb ik nog niets gehoord sinds ik heb laten weten een leenovereenkomst te willen afsluiten of ik een donatie heb gegeven?

Het probleem was dat we tot dinsdag 25 februari 2020 in gesprek waren met de gemeente over de koop en de erfpacht en er dus nog geen duidelijkheid was. We hadden al eerder bedankjes willen verzenden, maar dat is door de drukte niet gelukt. We zijn ontzettend blij met de toezeggingen voor leningen en donaties die het mogelijk maken door te gaan met alle activiteiten in de Gymzaal.

De uitdaging waar we nog voor staan

Er is heel veel werk verzet om de koop mogelijk te maken, maar er is nog veel werk te verzetten. De verbouwing moet georganiseerd worden. Maar dat is zeker niet het enige. Het is vooral belangrijk dat er meer activiteiten in De Gymzaal gaan plaatsvinden. De verhuur moet goed geregeld worden. De handen moeten uit de mouwen voor het opknappen van ons voedsellokaal. Bijvoorbeeld door de muren met leem te stucken, door wat timmerwerk en het verven van houtwerk.

En we zoeken nog een bestuurslid (penningmeester).

Het kost je niet veel tijd en je draagt zo bij om ons van ons voedsellokaal een bruisend trefpunt te maken.

Wil je hierover meedenken of wil je meewerken Laat dit weten aan onze voorzitter:  Frans van der Steen, fvdsteen@ziggo.nl 06-13936766

Koop en toekomst van ons Voedsellokaal De Gymzaal, verslag 27 november

Verslag van de informatieavond van 27 november 2019

De bijeenkomst over de koop en toekomst van de Gymzaal was een goed bezochte, inspirerende avond. Duidelijk werd hoe succesvol de activiteiten zoals Lekkernassûh, de Volkskeuken en The Concious Kitchen zijn en wat een rijke geschiedenis en verhaal daar achter zit om met elkaar de voedselketen duurzamer en gezonder te maken. En hoe voedsel mensen met elkaar verbindt. Duidelijk werd ook dat als we met al deze activiteiten door willen gaan en van ons voedsellokaal een van bruisend centrum en transitie werkplaats willen maken, we in 2020 het nodige werk te verzetten hebben.

De 100.000 euro voor de koop en fondsen voor de verbouwing zullen bij elkaar gebracht moeten worden en meer activiteiten worden opgezet. En het bestuur van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag – verantwoordelijk om dit met jullie tot een goed einde te brengen – zal versterkt moeten worden.

Daarom deze oproep:
* Binnenkort wordt een leenovereenkomst die we aan iedereen die geïnteresseerd is toesturen. De datum waarop de lening ingaat is 1 mei 2020.
* Wie wil een donatie aan onze stichting doen: NL92 SNSB 0946 2821 96 tnv Stichting Lokaal Voedsel Den Haag ovv ‘Donatie Gymzaal’?
* Wie wil meedenken over fondsenwerving en/of nieuwe activiteiten?
* Wie wil helpen De Gymzaal op te knappen bijvoorbeeld met verf- of timmerwerk?
* Wie wil zitting nemen in het bestuur van de Stichting? De post penningmeester is vacant.

Laat weten of je wil meewerken en stuur ons je antwoord;
Frans van der Steen/ fvdsteen@ziggo.nl/ 06-139 367 66

Uitgebreid verslag van de avond vind je hier:
Verslag infoavond Gymzaal 27 nov 2019 (link opent pdf)

 

Help je mee? Samen kopen we de Gymzaal

Onze droom
We willen de Gymzaal van de gemeente kopen. Als die van ons is, gaan we het pand verbouwen met goede toiletten, een grote keuken, een koelcel en lekkere stoelen; kortom een plek waar je je thuis voelt. Daarna heet het Voedsellokaal De Gymzaal en kunnen er naast de markt van Lekkernassûh en de maaltijden van Volkskeuken allerlei voedselinitiatieven en gemeenschapsactiviteiten plaatsvinden zoals meer markten en maaltijden, kookworkshops, lezingen, ruilmarkten enzovoort. De Gymzaal wordt zo het hart van het lokale voedsel in Den Haag. Een broedplaats van voedselinitiatieven. Dat is onze droom.

Waar staan we nu?
Na jaren gedoe krijgen we binnenkort de vergunning voor de exploitatie en verbouwing. We moeten binnen een half jaar het aankoopbedrag van 100.000 euro bij elkaar brengen.

Wat vragen we van jou?
* Een donatie van € 250,-. Dat mag ook best wat meer zijn. Bankrek: NL92 SNSB 0946 2821 96 t.n.v de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag.
Je bent Vriend van de Gymzaal en krijgt een groentepakket van Lekkernassûh, een maaltijd van de Volkskeuken en toegang tot het vrienden en mede-eigenaarfeest in april 2020.
* Een aandeel in de vorm van een lening van € 5000,- of meer.
Je bent mede-eigenaar van de Gymzaal en krijgt vijf groentepakketten en vijf maaltijden van de Volkskeuken plus toegang tot het vrienden en mede-eigenaarfeest. Voor het gebruik van de Gymzaal voor jouw initiatieven betaal je een vergoeding die lager is dan de officiële huur.

Meedoen?
Kom naar de informatieavond op woensdag 27 november om 20.00u in De Gymzaal. Daar lichten we alles verder toe.